Alerzina

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Alerzina 10 szt., tabl. powl.

Cetirizine dihydrochloride

12.11 zł 2019-04-05

Działanie

Cetyryzyna - metabolit hydroksyzyny jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto wykazuje działanie przeciwalergiczne - hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, szczególnie eozynofilów, do skóry i spojówek. Hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia. Łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Cmax we krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1+/- 0,5 h. Cetyryzyna wiąże się z białkami osocza w ok. 93 %. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h i jest krótszy u dzieci.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabl.) raz na dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat: 5 mg 2 razy na dobę (pół tabletki 2 razy na dobę). U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Modyfikacja dawkowania u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek - łagodne zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny 50-79 ml/min): 10 mg raz na dobę; umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny 30-49 ml/min): 5 mg raz na dobę; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min): 5 mg co drugi dzień; schyłkowa choroba nerek, pacjenci dializowani (<10 ml/min): stosowanie przeciwwskazane. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała. Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

Wskazania

Leczenie przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny), alergicznego zapalenia spojówek, przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy.

Środki ostrożności

Zachować ostrożność podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem. Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Cetyryzyna może wpływać na wyniki testów skórnych (należy je przeprowadzać po upływie 3 dni od odstawienia leku). U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy stosować mniejsze dawki cetyryzyny. Nie zaleca się stosowania leku w postaci tabletek powlekanych 10 mg u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: pobudzenie, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, zaburzenia ruchowe, tachykardia, nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, GGT i zwiększone stężenie bilirubiny), pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu. Częstość nieznana: niepamięć, zaburzenia pamięci. Ponadto mogą wystąpić: senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy, paradoksalne pobudzenie układu nerwowego, suchość błony śluzowej jamy ustnej. U dzieci (do 12 lat) obserwowano z częstością ≥1% następujące działania niepożądane: biegunka, senność, zapalenie błony śluzowej nosa i zmęczenie.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Cetyryzyna przenika do mleka ludzkiego w stężeniach wynoszących 0,25-0,90 stężenia leku w osoczu (w zależności od czasu pobierania próbek po podaniu).

Uwagi

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek oraz nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. U pacjentów wrażliwych jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Interakcje

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie są spodziewane interakcje z innymi lekami. W przeprowadzonych badaniach nie donoszono o występowaniu interakcji farmakodynamicznych ani znaczących interakcji farmakokinetycznych, w szczególności z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg na dobę). Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, lecz zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

Cena

Alerzina, cena 100% 12.11 zł

Preparat zawiera substancję: Cetirizine dihydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."