Aleric Lora

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Aleric Lora 60 szt., tabl.

Loratadine

30.73 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista obwodowych receptorów H1. U większości osób w dawkach zalecanych nie wykazuje klinicznie znaczącego działania sedatywnego czy przeciwcholinergicznego. Loratadyna nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2. Nie ma wpływu na wychwyt norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu krążenia i aktywność układu przewodzącego serca. Loratadyna szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i w dużym stopniu podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia przez wątrobę, głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6. m.in. do czynnego metabolitu desloratadyny. Loratadyna w wiąże się z białkami osocza w 97-99%, natomiast desloratadyna w 73-76%. Średni T0,5 wynosi 8,4 h dla loratadyny i 28 h dla desloratadyny. Lek jest wydalany z moczem i kałem, głównie w postaci sprzężonych metabolitów.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci > 12 lat: 10 mg loratadyny (1 tabl.) raz na dobę. Dzieci w wieku 2-12 lat: mc. > 30 kg: 10 mg loratadyny (1 tabl.) raz na dobę; mc.  5 mg loratadyny (1/2 tabl.) raz na dobę. Preparat przeznaczony jest dla dzieci, które są w stanie połknąć tabletkę. U dzieci w wieku 2-6 lat zaleca się stosowanie loratadyny w postaci syropu. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci w wieku Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być zmniejszony. Dorosłym i dzieciom o mc. > 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny (1 tabl.) co drugi dzień, a dzieciom o mc. ≤ 30 kg – 5 mg loratadyny (1/2 tabl.) co drugi dzień. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek.

Wskazania

Leczenie objawów całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w okresie ciąży i okresie karmienia piersią.

Środki ostrożności

Należy ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Należy przerwać stosowanie leku na około 48 h przed planowanym przeprowadzaniem alergicznych testów skórnych, gdyż lek może powodować fałszywie ujemne wyniki tych testów (działanie leku może maskować dodatni wynik reakcji na testowane alergeny). Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować preparatu.

Niepożądane działanie

Często: senność. Niezbyt często: ból głowy, bezsenność, zwiększenie apetytu. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (włącznie z obrzękiem naczynioruchowym i anafilaksją), zawroty głowy, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, zmęczenie. U dzieci w wieku 2-12 lat zaobserwowano: ból głowy, nerwowość i zmęczenie.

Ciąża i laktacja

Stosowanie preparatu w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Uwagi

W badaniach oceniających wpływ na zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, loratadyna nie zaburzała sprawności psychomotorycznej. Należy jednak poinformować pacjentów, że u niektórych osób, bardzo rzadko występuje senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy przerwać stosowanie leku na około 48 h przed planowanym przeprowadzaniem alergicznych testów skórnych, gdyż lek może powodować fałszywie ujemne wyniki tych testów (działanie leku może maskować dodatni wynik reakcji na testowane alergeny).

Interakcje

Antybiotyki makrolidowe (erytromycyna), cymetydyna oraz leki przeciwgrzybicze z grupy pochodnych imidazolu (ketokonazol) mogą hamować metabolizm loratadyny i prowadzić do zwiększenia stężenia leku w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych. Loratadyna podawana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić w badaniach sprawności psychomotorycznej.

Cena

Aleric Lora, cena 100% 30.73 zł

Preparat zawiera substancję: Loratadine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."