Aglan® 15

1 tabl. zawiera 15 mg meloksykamu. Preprat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Aglan® 15 30 szt., tabl.

Meloxicam

15.64 zł 2019-04-05

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny z grupy oksykamów o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Meloksykam hamuje biosyntezę prostaglandyn, mediatorów stanu zapalnego. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność 89%). W około 99% wiąże się z białkami osocza. Maksymalne stężenie w surowicy osiągane jest po 5-6 h. Przy systematycznym dawkowaniu stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 3-5 dni. Lek jest metabolizowany w wątrobie, głównie na drodze oksydacji grupy metylowej dołączonej do pierścienia tiazolowego, z udziałem enzymów CYP2C9 i niewielkim CYP3A4. Nieaktywne metabolity wydalane są w równych ilościach z moczem i kałem; mniej niż 5% dawki wydalane jest w postaci nie zmienionej. Średni T0,5 wynosi około 20 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg na dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 15 mg na dobę. Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 15 mg na dobę, dawkę można zmniejszyć do 7,5 mg na dobę w zależności od odpowiedzi terapeutycznej. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 mg. Dzieci i młodzież lek przeciwskazany w leczeniu dzieci w wieku Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka dobowa w długotrwałym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa wynosi 7,5 mg. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od dawki 7,5 mg na dobę. U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek, dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 mg. U pacjentów z niewielkim lub średnim zaburzeniem czynności nerek (CCr >25 ml/min) lub niewielkim lub średnim zaburzeniem czynności wątroby nie ma potrzeby zmniejszania dawki. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować podczas posiłku w dawce jednorazowej.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów. Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na meloksykam lub inne składniki preparatu. Nadwrażliwość na substancje o podobnym działaniu np. NLPZ, kwas acetylosalicylowy. Nie podawać pacjentom, u których stwierdzono astmę, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych preparatów z grupy NLPZ. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, w związku z wcześniejszym stosowaniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) krwawienie (co najmniej dwa różne przypadki udowodnionego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych i inne nieprawidłowe krwawienia. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek, nieleczona dializami. Ciężka niewydolność serca. Dzieci i młodzież poniżej 15 lat. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Należy sprawdzić czy u pacjenta kiedykolwiek występowało zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka i (lub) owrzodzenie żołądka, aby zapewnić ich całkowite wyleczenie przed rozpoczęciem terapii meloksykamen. Należy zawsze uwzględnić możliwość nawrotu u pacjentów leczonych meloksykamem, u których w przeszłości występowały powyższe schorzenia. Ostrożnie stosować u pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji (pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie; pacjenci otrzymujący: preparaty przeciwzakrzepowe np. warfarynę, preparaty przeciwpłytkowe np. aspirynę, doustne kortykosteroidy lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny; osoby w podeszłym wieku; pacjenci leczeni dużymi dawkami NLPZ), u tych pacjentów należy stosować najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną meloksykamu i rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi w wywiadzie (zapalenie jelita grubego, choroba Leśniewskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami, które były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ; ze względu na zwiększenie ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca, udar) należy kontrolować stan pacjentów. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych, chorobą naczyń mózgu, a także rozpoczynając długotrwałe leczenie u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). U pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej i upośledzonym przepływem nerkowym (odwodnienie, zastoinowa niewydolność serca, zespół nerczycowy, zaburzenie czynności nerek, leczenie lekami moczopędnymi, marskość wątroby, hipowolemia pooperacyjna) należy dokładnie kontrolować diurezę i czynność nerek. Stosowanie preparatu może spowodować zatrzymanie sodu, potasu i wody oraz zaburzać wydalanie sodu z moczem, wywołane przez leki moczopędne i w konsekwencji może pogorszyć stan pacjentów z niewydolnością serca lub nadciśnieniem. Cukrzyca lub jednoczesne leczenie, które zwiększa stężenie potasu we krwi może sprzyjać rozwojowi hiperkaliemii; należy kontrolować stężenie potasu. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości oraz w razie wystąpienia znacznych i długotrwałych zmian wskaźników czynności wątroby (np. aminotransferaz) lek należy natychmiast odstawić. Meloksykam może maskować objawy istniejącej infekcji. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: niedokrwistość, zawroty głowy, bóle głowy, niestrawność, nudności i wymioty, bóle brzucha, zaparcie, wzdęcie, biegunka, świąd, wysypka, obrzęki, w tym obrzęk kończyn dolnych. Niezbyt często: nieprawidłowa liczba krwinek (leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza), zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), szumy uszne, senność, kołatanie serca, niewydolność serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca, krwawienie z przewodu pokarmowego (smoliste stolce, krwawe wymioty), choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, przemijające zmiany wartości wskaźników czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności aminotransferaz lub zwiększenie stężenia bilirubiny), pokrzywka, uderzenia gorąca lub zaczerwienienie twarzy i szyi, zatrzymanie sodu i wody, hiperkaliemia, zmiany wartości wskaźników czynności nerek (np. zwiększenie stężenia mocznika lub kreatyniny). Rzadko: reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne, zaburzenia nastroju, bezsenność, koszmary nocne, dezorientacja, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, ostry atak astmy u niektórych osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ, perforacje przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jelita grubego, zapalenie wątroby, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne, martwicze oddzielanie sięnaskórka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje pęcherzowo-podobne takie, jak rumień wielopostaciowy, reakcje nadwrażliwości na światło, ostra niewydolność nereku pacjentów z czynnikami ryzyka. Częśtość nieznana: zapalenie trzustki.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować meloksykamu podczas I i II trymestru ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży (może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, uszkodzenia nerek, a u matki zahamować czynność skurczową macicy oraz wydłużyć czas krwawienia). Jeżeli lek jest stosowany u kobiet planujących ciążę lub w I i II trymestrze ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę i możliwie najkrótszy okres leczenia. U kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub leczonych z powodu niepłodności należy rozważyć odstawienie meloksykamu. Nie zaleca się podawania leku kobietom planującym ciążę. Nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią.

Uwagi

U pacjentów, u których w związku ze stosowaniem leku wystąpiły zaburzenia widzenia, senność oraz inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nie należy wykonywać czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Interakcje

Meloksykam stosowany równocześnie z innymi NLPZ, kortykosteroidami, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (wymagana ścisła kontrola parametru INR), lekami trombolitycznymi i przeciwpłytkowymi oraz selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania meloksykamu z innymi lekami z grupy NLPZ (w tym salicylany > 3 g/dobę). Meloksykam może zmniejszać działanie leków moczopędnych i leków przeciwnadciśnieniowych (inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) i antagonistów angiotensyny II, blokery receptora beta-adrenergicznego). U pacjentów odwodnionych i pacjentów w podeszłym wieku równoczesne stosowanie ACE, antagonistów angiotensyny II i środków hamujących cyklooksygenazę zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności nerek, w tym ciężkiej niewydolności nerek. Meloksykam nasila działanie nefrotoksyczne cyklosporyny (zaleca się kontrolę czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku). Przy jednoczesnym stosowaniu wkładek wewnątrzmacicznych obserwowano zmniejszenie ich skuteczności. Meloksykam może zwiększać stężenie litu we krwi, doprowadzając do toksycznych wartości (należy monitorować stężenie litu) oraz stężenie metotreksatu, nie zaleca się stosować dużych dawek metotreksatu, powyżej 15 mg/tydzień (należy monitorować wskaźniki morfologii krwi oraz czynność nerek). Cholestyramina przyspiesza wydalanie meloksykamu. Brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania meloksykamu i leków zobojętniających sok żołądkowy, cymetydyny i digoksyny.

Cena

Aglan® 15, cena 100% 15.64 zł

Preparat zawiera substancję: Meloxicam

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."