Afastural

1 saszetka zawiera 5631 mg fosfomycyny z trometamolem, co odpowiada 3 g fosfomycyny. Lek zawiera sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Afastural 1 saszetka 8 g, granulat do sporz. roztw. doustnego

Fosfomycin

18.51 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, pochodna kwasu fosfonowego. Fosfomycyna wykazuje przede wszystkim działanie bakteriobójcze. Mechanizm działania polega na zaburzaniu syntezy ściany komórkowej bakterii wskutek zahamowania aktywności transferazy fosfoenolopirogronowej. Drobnoustroje wrażliwe na fosfomycynę - bakterie tlenowe Gram-dodatnie: Staphylococcus saprophyticus; bakterie tlenowe Gram-ujemne: Escherichia coli. Gatunki, u których może wystąpić oporność nabyta: Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis. W preparacie fosfomycyna występuje w połączeniu z trometamolem, który zapewnia jej dobrą rozpuszczalność w wodzie i wpływa korzystnie na biodostępność. Fosfomycynę podaje się doustnie po rozpuszczeniu w wodzie. Lek bardzo szybko się wchłania z przewodu pokarmowego; Cmax występuje po 2 h. Pokarm opóźnia wchłanianie i nieznacznie zmniejsza stężenie antybiotyku we krwi i moczu. Fosfomycyna jest eliminowana głównie w postaci niezmienionej przez nerki, co powoduje osiąganie przez nią bardzo dużego stężenia w moczu (ok. 3000 mg/l) w ciągu 2-4 h. Stężenie terapeutyczne utrzymuje się zazwyczaj w moczu przez co najmniej 36 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych: 1 saszetka (3 g). Profilaktyka okołozabiegowa zakażeń dróg moczowych: 1 saszetka (3 g) 3 h przed zabiegiem i 1 saszetka (3 g) 24 h po zabiegu. Fosfomycyna z trometamolem w dawce 3 g nie nadaje się do stosowania u dzieci w wieku Sposób podania. Lek należy przyjmować na czczo, najlepiej wieczorem przed pójściem do łóżka; po opróżnieniu pęcherza moczowego albo najpóźniej 1 h przed posiłkami, albo co najmniej 2 h po posiłkach. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody i wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

Wskazania

Leczenie ostrych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na fosfomycynę, u pacjentów dorosłych. Profilaktyka okołozabiegowa u pacjentów poddawanych diagnostycznym i chirurgicznym zabiegom przezcewkowym. Należy przestrzegać obowiązujących oficjalnych zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (CCr <10 ml/min). Hemodializa.

Środki ostrożności

U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka związana ze stosowaniem antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia poantybiotykowego zapalenia okrężnicy (w tym rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy) - w przypadku rozpoznania tej choroby należy przerwać leczenie fosfomycyną i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit. Ze względu na zawartość sacharozy (1,923 g/sasz.), leku nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, zawroty głowy, objawy dyspeptyczne, zapalenie sromu i pochwy. Niezbyt często: parestezje, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, wysypka, pokrzywka, świąd, zmęczenie. Rzadko: częstoskurcz, swędzenie. Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny, reakcje alergiczne, niedociśnienie, astma, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, obrzęk naczynioruchowy.

Ciąża i laktacja

Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania fosfomycyny u kobiet w ciąży; w badaniach na zwierzętach nie wykazano zagrożeń dla płodu, jeżeli stosowano zalecane dawki leku. W ciąży stosować wyłącznie wtedy, gdy spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem. Fosfomycyna przenika do mleka kobiecego. Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub zaprzestaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

Uwagi

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku, takie jak zawroty głowy i zmęczenie, mogą ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Metoklopramid zmniejsza stężenie fosfomycyny w surowicy i w moczu - unikać jednoczesnego stosowania obu leków.

Cena

Afastural, cena 100% 18.51 zł

Preparat zawiera substancję: Fosfomycin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."