Aethoxysklerol 3%

2 ml preparatu zawierają 10, 20, 40 lub 60 mg lauromakrogolu 400. Wszystkie postaci preparatu zawierają 5% alkoholu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Aethoxysklerol 3% 5 amp. 2 ml, roztw. do wstrz.

Lauromacrogol

126.64 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat do obliteracji żylaków do wstrzyknięć domiejscowych. Charakteryzuje się zależnym od stężenia i objętości działaniem niszczącym śródbłonek naczyń krwionośnych. Posiada ponadto miejscowe działanie znieczulające. Założenie opatrunku uciskowego po skleroterapii uciska uszkodzone ściany żył, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu tworzeniu zakrzepów i rekanalizacji utworzonego początkowo zakrzepu ściennego. Umożliwia to pożądane przekształcenie zakrzepu w tkankę włóknistą i, co za tym idzie, obliterację żylaka. Preparat miejscowo i odwracalnie tłumi pobudliwość terminalnych narządów zmysłów (receptorów), jak również zdolność przewodzenia włókien nerwów czuciowych.

Dawkowanie

Na ogół nie należy przekraczać dawki 2 mg/kg mc. na dobę. W przypadku pacjenta ważącego 70 kg możliwe jest wstrzyknięcie nie więcej niż 140 mg lauromakrogolu (co odpowiada 28 ml preparatu w stężeniu 0,5 %, 14 ml - 1%, 7 ml - 2% lub 4,6 ml - 3%). Zwykle podawane dawki są zazwyczaj znacznie mniejsze niż maksymalne. Rozległą żylakowatość należy leczyć zawsze w kilku sesjach. Przy pierwszym leczeniu pacjentów z predyspozycją do reakcji uczuleniowych nie należy podawać więcej niż jednego wstrzyknięcia. W zależności od odpowiedzi, w następnych sesjach można podać kilka wstrzyknięć. Aethoxysklerol 0,5% - skleroterapia pajączków naczyniowych i żył centralnych pajączków naczyniowych - w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do leczenia, donaczyniowo 0,1-0,2 ml. Aethoxysklerol 1% - skleroterapia żył centralnych pajączków naczyniowych - w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do leczenia, donaczyniowo 0,1-0,2 ml; skleroterapia żylaków siateczkowych - w zależności od wielkości żylaka, donaczyniowo 0,1-0,3 ml; skleroterapia niewielkich żylaków - w zależności od wielkości żylaka, donaczyniowo 0,1-0,3 ml. Aethoxysklerol 2% lub 3% - skleroterapia żylaków kończyn dolnych średniej wielkości - w zależności od średnicy żylaków przeznaczonych do leczenia stosuje się preparat w stężeniu 2% lub 3%. Podczas pierwszego leczenia należy podać jedno wstrzyknięcie w objętości 0,5-1 ml; w zależności od wyniku leczenia i długości odcinka przeznaczonego do leczenia, podczas następnych sesji można podać kilka wstrzyknięć w objętości nie większej niż 2 ml na jedno wstrzyknięcie. Aethoxysklerol 3% - skleroterapia żylaków kończyn dolnych dużej wielkości - podczas leczenia podaje się jedno wstrzyknięcie w objętości 1 ml; w zależności od wyniku leczenia i długości odcinka przeznaczonego do leczenia, podczas następnych sesji można podać kilka (2 do 3) wstrzyknięć w objętości nie większej niż 2 ml na jedno wstrzyknięcie; skleroterapia guzków krwawnicowych - podczas jednej sesji leczenia nie należy przekraczać całkowitej ilości 3 ml preparatu; w zależności od wyników leczenia podaje się maksymalnie 1 ml preparatu na guz, wyłącznie w postaci wstrzyknięcia podśluzówkowego. W leczeniu guzów krwawnicowych w pozycji "godziny jedenastej" u mężczyzn, wstrzykiwana ilość nie może przekraczać 0,5 ml.Wstrzyknięcia należy wykonywać jedynie w nogę umieszczoną w pozycji poziomej lub uniesioną ok. 30-45st. ponad poziom. Wszystkie wstrzyknięcia muszą być wykonywane dożylnie, w tym wstrzyknięcia w pajączki naczyniowe. Do wstrzyknięć preparatów w stężeniach 0,5% i 1% stosuje się bardzo cienkie igły (np. igły insulinowe) i strzykawki z płynnym ruchem tłoka. Nakłucie wykonuje się stycznie, a wstrzyknięcie podaje powoli, utrzymując igłę w położeniu wewnątrzżylnym. W zależności od wielkości żylaków może być konieczne wykonanie kilku sesji leczenia w odstępach jedno lub dwutygodniowych. Powstające w niektórych przypadkach zakrzepy usuwa się poprzez ich przekłucie i wypchnięcie. Po opatrzeniu miejsca nakłucia należy założyć opatrunek uciskowy lub pończochę elastyczną. Następnie pacjent powinien chodzić przez 30 min, najlepiej w pobliżu przychodni. Ucisk po wstrzyknięciu preparatu Aethoxysklerol 0,5% lub Aethoxysklerol 1% należy stosować przez 2-3 dni po skleroterapii pajączków naczyniowych, zaś w pozostałych przypadkach przez 5-7 dni. W przypadku rozległej żylakowatości zaleca się stosowanie dłuższego leczenia uciskowego z zastosowaniem krótkich opatrunków ściągających. Po zastosowaniu preparatu Aethoxysklerol 2% lub Aethoxysklerol 3% opatrunek uciskowy zakłada się na 3-5 tyg. W przypadku rozległej żylakowatości zaleca się stosowanie dłuższego, kilkumiesięcznego leczenia uciskowego z zastosowaniem krótkich opatrunków ściągających. W celu zapobieżenia osunięcia się bandaża, zwłaszcza z uda lub kończyny o kształcie stożkowatym, zaleca się stosowanie dodatkowego opatrunku piankowego pod właściwym opatrunkiem uciskowym. Powodzenie skleroterapii zależy od starannego i uważnego stosowania pozabiegowego leczenia uciskowego. W skleroterapii guzków krwawnicowych pierwszego i drugiego stopnia (tylko Aethoxysklerol 3%) wstrzyknięcia muszą być podawane wyłącznie podśluzówkowo i bezpośrednio w guzek lub powyżej niego (odgłowowo), w tkankę okalającą naczynia tłoczące krew do żylaka. Należy zachować szczególną ostrożność w okolicach wewnętrznego mięśnia zwieracza odbytu. W zależności od stopnia guzków krwawnicowych może być konieczne wykonanie kilku sesji leczenia w odstępach jedno lub dwutygodniowych.

Wskazania

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych. Ponadto Aethoxysklerol 3%: skleroterapia guzków krwawnicowych pierwszego i drugiego stopnia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężkie, ostre choroby układowe (zwłaszcza nieleczone). Pacjenci unieruchomieni. Ciężka choroba obturacyjna tętnic kończyn dolnych. Choroby zakrzepowo-zatorowe. Duże ryzyko wystąpienia zakrzepicy (np. pacjenci ze stwierdzoną dziedziczną skłonnością do zakrzepicy lub pacjenci z wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej, otyłość, palenie tytoniu czy długotrwale okresy unieruchomienia). Aethoxysklerol 3% - skleroterapia guzków krwawnicowych jest przeciwwskazana u pacjentów z ostrymi stanami zapalnymi w okolicy odbytu.

Środki ostrożności

Preparatu nie wolno wstrzykiwać do tętnic. Wskazania do zastosowania w obszarze twarzy muszą zostać dokładnie ocenione, ponieważ wstrzyknięcie dożylne może prowadzić do odwrócenia ciśnienia w tętnicach, a przez to do nieodwracalnych zaburzeń wzroku (ślepoty). W niektórych rejonach ciała, takich jak okolice stóp i kostek, ryzyko nieumyślnego wykonania wstrzyknięcia dotętniczego może być zwiększone - należy stosować jedynie niewielkie ilości preparatu w małym stężeniu i zachować szczególną ostrożność podczas leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów: ze stanami gorączkowymi, z astmą oskrzelową lub stwierdzoną silną predyspozycją do alergii, z bardzo słabym ogólnym stanem zdrowia, z pajączkami naczyniowymi (zamknięcie tętnicy - faza II w skali Fontaine), z obrzękiem nogi (jeśli niemożliwe jest wywieranie wpływu poprzez ucisk), z chorobą zapalną skóry w obszarze leczenia, z objawami mikroangiopatii lub neuropatii, ze zmniejszoną zdolnością poruszania się. W zależności od ciężkości przypadku, skleroterapia guzków krwawnicowych może być również względnie przeciwwskazana u pacjentów: z przewlekłą chorobą zapalna jelit (np. z chorobą Crohna) lub stwierdzoną nadkrzepliwością krwi. Wszystkie postaci preparatu zawierają 5% alkoholu - należy to uwzględnić u pacjentów z alkoholizmem w wywiadzie lub leczonych w związku z alkoholizmem disulfiramem. Wszystkie postaci preparatu zawierają potas (w ilości mniejszej niż 1 mmol (39 mg) na amp.) oraz sód (w ilości mniejszej niż 1 mmol (23 mg) na amp.). Aethoxysklerol 3% - należy zachować ostrożność podczas leczenia guzów krwawnicowych pierwszego i drugiego stopnia, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego mięśnia zwieracza odbytu i wynikających z tego faktu problemów z nie utrzymywaniem stolca. W leczeniu guzków krwawnicowych w pozycji "godziny jedenastej" u mężczyzn, wstrzykiwana ilość nie może przekraczać 0,5 ml preparatu, ze względu na bliskość innych narządów (cewki moczowej i gruczołu krokowego).

Niepożądane działanie

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych. Podczas leczenia żylaków kończyn dolnych obserwowano wystąpienie miejscowych reakcji niepożądanych (np. martwic), zwłaszcza dotyczących skóry i znajdujących się niżej tkanek (jak również, rzadko, nerwów), po nieumyślnym wstrzyknięciu w tkankę okalającą (okołożylnym). Ryzyko to zwiększa się wraz ze zwiększeniem stężenia i objętości preparatu. Często: neowaskularyzacja, krwiaki, przebarwienie skóry, siniaki, ból w miejscu wstrzyknięcia (krótkotrwały), zakrzepica w miejscu wstrzyknięcia (miejscowe zakrzepy krwi wewnątrz żylaków). Niezbyt często: zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zapalenie żył, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka kontaktowa, reakcje skórne alergiczne, rumień, martwica, stwardnienie, opuchnięcie, urazy nerwów. Rzadko: zakrzepica żył głębokich (o nieznanej etiologii, możliwy związek z chorobami w podłożu), ból kończyn. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka uogólniona, astma, zaburzenia krążenia mózgowego, ból głowy, migrena, parestezja (miejscowa), utrata przytomności, dezorientacja, zawroty głowy, afazja, ataksja, niedowład połowiczy, osłabienie czucia w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, zatrzymanie pracy serca, kardiomiopatia indukowana stresem, kołatanie serca, tachykardia, bradykardia, zator płucny, omdlenie, zapaść naczyniowa lub sercowa, zapalenie naczyń, duszność, nieokreślone uczucie bólu w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, nudności, wymioty, nadmierne owłosienie (w obszarze skleroterapii), gorączka, nagłe zaczerwienienie, złe samopoczucie, osłabienie, zaburzenia ciśnienia krwi. Skleroterapia guzków krwawnicowych (tylko Aethoxysklerol 3%). Podczas leczenia guzów krwawnicowych, w trakcie i po wstrzyknięciach obserwowano miejscowe reakcje niepożądane, zwłaszcza w pozycji "godziny jedenastej" u mężczyzn (w rejonie prostaty). Reakcje te mają charakter tymczasowy i w rzadkich wypadkach mogą trwać 2-3 dni. Często: odczucie pieczenia skóry, ból w miejscu wstrzyknięcia, nieprzyjemne uczucie w miejscu wstrzyknięcia, odczucie ucisku (reakcje te mają charakter tymczasowy i w rzadkich wypadkach mogą trwać 2-3 dni; w przypadku zastosowania odpowiedniej techniki skleroterapia guzków krwawnicowych jest bezbolesna, ponieważ w okolicy wykonania wstrzyknięcia brak jest czułych włókien nerwowych). Niezbyt często: zapalenie odbytu, świąd odbytu, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka kontaktowa, reakcje skórne, stwardnienie. Rzadko: krwotok, zakrzepica (wewnątrzguzowa), martwica (miejscowa, rzadko z rozszerzeniem na tkankę okalającą). Bardzo rzadko: utrata przytomności, dezorientacja, zawroty głowy, kołatanie serca, omdlenie, zapaść naczyniowa lub sercowa, nudności, zaburzenia erekcji, gorączka, nieprawidłowe ciśnienie krwi, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka uogólniona, astma.

Ciąża i laktacja

Nie wolno stosować preparatu w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest wykonanie skleroterapii w okresie karmienia piersią, zaleca się zaprzestanie karmienia piersią na okres 2-3 dni.

Interakcje

Przy stosowaniu z innymi środkami znieczulającymi, podanymi tego samego dnia, istnieje ryzyko kumulacji działania podanych środków znieczulających na układ krwionośny.

Cena

Aethoxysklerol 3%, cena 100% 126.64 zł

Preparat zawiera substancję: Lauromacrogol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."