Adacel

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego oraz antygeny krztuśca (2,5 µg toksoidu krztuścowego, 5 µg hemaglutyniny włókienkowej, 3 µg pertaktyny, 5 µg fimbrii typu 2 i 3).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Adacel 1 fiolka 0,5 ml, zawiesina do wstrz.

Diphtheria toxoid,

Pertussis vaccine,

Tetanus toxoid

102.44 zł 2019-04-05

Działanie

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana (na fosforanie glinu), o zmniejszonej zawartości antygenów.

Dawkowanie

Domięśniowo (najlepiej w mięsień naramienny), nie podawać w pośladki. Dorośli i dzieci od 4 lat: 1 dawka (0,5 ml), uwzględniając odstępy między dawkami zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dla wszystkich antygenów wchodzących w skład szczepionki. Osoby, które otrzymały niepełny cykl szczepienia podstawowego toksoidem błoniczym i tężcowym lub nie otrzymały go wcale, nie powinny być szczepione tą szczepionką. Stosowanie tej szczepionki nie jest wykluczone u osób, które otrzymały niepełne szczepienie przeciw krztuścowi lub nie otrzymały go wcale, jednak odpowiedź na dawkę przypominającą wystąpi wyłącznie u osób, które były poprzednio szczepione lub przebyły naturalne zakażenie. Obecnie nie ma danych umożliwiających wydanie zalecenia dotyczącego optymalnego odstępu do podania kolejnych dawek przypominających szczepionki.

Wskazania

Szczepienie przypominające (po szczepieniu podstawowym) przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi, u pacjentów w wieku od 4 lat. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki, substancje pomocnicze lub pozostałości po procesie produkcyjnym (formaldehyd, glutaraldehyd). Encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. Ostre i ciężkie choroby gorączkowe (szczepienie należy odłożyć); łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki. Nie podawać dożylnie, ani śródskórnie; podanie podskórne można rozważyć w wyjątkowych przypadkach.

Środki ostrożności

Nie stosować do szczepienia podstawowego. U osób, u których wystąpiły poważne lub ciężkie działania niepożądane w ciągu 48 h po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej podobne składniki, decyzja o podaniu szczepionki powinna być dokładnie rozważona. Jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy wystąpił zespół Guillain-Barré lub zapalenie nerwu barkowego, decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna być podjęta po rozważeniu potencjalnych korzyści i możliwego ryzyka. Nie podawać pacjentom z postępującą chorobą neurologiczną, niekontrolowaną padaczką lub postępującą encefalopatią, do czasu określenia odpowiedniego leczenia i ustabilizowania choroby. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii lub wyzdrowienia; jednak szczepienie osób zarażonych wirusem HIV lub osób z przewlekłym niedoborem odporności, takim jak AIDS, jest zalecane, nawet jeśli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe, ponieważ u tych osób może wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym; należy rozważyć głęboko podskórne podanie szczepionki.

Niepożądane działanie

Dzieci 4-6 lat. Bardzo często: jadłowstręt (osłabiony apetyt), ból głowy, biegunka, zmęczenie, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: nudności, wymioty, wysypka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, ból lub obrzęk stawów, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych. Młodzież 11-17 lat. Bardzo często: ból głowy, biegunka, nudności, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, ból lub obrzęk stawów, zmęczenie, osłabienie, dreszcze, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: wymioty, wysypka, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych. Dorośli. Bardzo często: ból głowy, biegunka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, zmęczenie, osłabienie, reakcje w miejscu podania (ból, rumień, obrzęk). Często: nudności, wymioty, wysypka, ból lub obrzęk stawów, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych. Ponadto po podaniu szczepionki mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, obrzęk, wysypka, niedociśnienie), parestezje, niedoczulica, zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu barkowego, porażenie nerwu twarzowego, drgawki, omdlenia, zapalenie rdzenia, zapalenie mięśnia sercowego, świąd, pokrzywka, zapalenie mięśni, siniak w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia oraz duże reakcje w miejscu wstrzyknięcia (>50 mm), w tym rozległy obrzęk kończyny od miejsca wstrzyknięcia poza jeden lub oba stawy, którym mogą towarzyszyć: rumień, ucieplenie, tkliwość lub ból w miejscu wstrzyknięcia. Może dojść do powstania trwałego guzka w miejscu wstrzyknięcia, szczególnie jeśli szczepionka jest podawana do warstwy powierzchniowej tkanki podskórnej. Po podaniu szczepionek zawierających toksoidy tężcowe i (lub) błonicze obserwowano kilka przypadków choroby demielinizacyjnej o.u.n., mononeuropatie obwodowe i mononeuropatie nerwów czaszkowych.

Ciąża i laktacja

Dane dotyczące ograniczonej liczby zastosowań szczepionki w okresie ciąży nie wskazują na szkodliwe działanie na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Do chwili obecnej nie ma istotnych danych epidemiologicznych. Badania na zwierzętach nie wykazują niekorzystnego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu oraz rozwój po urodzeniu. Szczepionka powinna być podawana kobietom w ciąży jedynie w przypadku wyraźnej potrzeby, na podstawie oceny korzyści w stosunku do ryzyka. Nie wiadomo, czy substancje czynne zawarte w preparacie są wydzielane z ludzkim mlekiem. W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenoszenie przeciwciał dla antygenów szczepionkowych u potomstwa karmionego piersią, bez szkodliwego działania przeciwciał matczynych wytworzonych po podaniu szczepionki na rozwój pourodzeniowy potomstwa. Przed podjęciem decyzji o szczepieniu matki karmiącej piersią należy dokonać oceny ryzyka i korzyści ze szczepienia.

Uwagi

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień oraz działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane. W czasie szczepienia należy zabezpieczyć odpowiednie leki i nadzór medyczny na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Szczepionkę należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Interakcje

Szczepionka może być stosowana jednocześnie z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami, zgodnie z lokalnymi zaleceniami - różne szczepionki i immunoglobuliny należy wstrzykiwać w różne miejsca ciała. W badaniach klinicznych stosowano szczepionkę jednocześnie ze szczepionką przeciw grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, inaktywowaną lub doustną szczepionką przeciw poliomyelitis. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Cena

Adacel, cena 100% 102.44 zł

Preparat zawiera substancję: Diphtheria toxoid, Pertussis vaccine, Tetanus toxoid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."