Acodin

1 tabl. zawiera 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu; tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Acodin 30 szt., tabl.

Dextromethorphan hydrobromide

11.93 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwkaszlowy o działaniu ośrodkowym. Dekstrometorfan działa na ośrodek kaszlu zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym; powoduje podwyższenie progu dla odruchu kaszlowego. W dawkach terapeutycznych nie wpływa hamująco na czynność oddechową i działanie aparatu rzęskowego oskrzeli. Początek działania przeciwkaszlowego występuje po 15-30 min i utrzymuje się przez 5-6 h. Dekstrometorfan dobrze wchłania się po podaniu doustnym, osiągając Cmax w czasie ok. 2,5 h. Podlega w wątrobie szybkiemu i intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia. Farmakokinetyka dekstrometorfanu charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą. Genetycznie kontrolowana O-demetylacja (CYP2D6) jest głównym czynnikiem wpływającym na farmakokinetykę. Przypuszcza się, że istnieją odmienne fenotypy w procesie utleniania, co wpływa na wysoce zróżnicowaną farmakokinetykę u pacjentów. Jest wydalany z moczem, jako niezmetabolizowany dekstrometorfan wraz z trzema demetylowanymi metabolitami morfinanowymi – dekstrorfanem (3-hydroksy-N-metylomorfinan), 3-hydroksymorfinanem i 3-metoksymorfinanem. Dekstrorfan, który wykazuje również działanie przeciwkaszlowe, jest głównym metabolitem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku >12 lat: 15 mg (1 tabl.) co 4 h lub 30 mg (2 tabl.) co 6-8 h. Nie przekraczać dawki 120 mg/dobę (8 tabl.). U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby należy zmniejszyć dawki lub zwiększyć odstępy pomiędzy nimi. Sposób podania. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Wskazania

Okresowe hamowanie nieproduktywnego kaszlu o różnym pochodzeniu: przeziębienie, kaszel opłucnowy (np. urazy klatki piersiowej), kaszel wywołany wdychaniem substancji drażniących.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dekstrometorfan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Astma oskrzelowa. Nie stosować jednocześnie z inhibitorami MAO oraz przez okres 14 dni po ich odstawieniu.

Środki ostrożności

Nie stosować u pacjentów z chorobami dróg oddechowych, związanymi z wytwarzaniem zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli. Ze względu na ryzyko naużywania leku, szczególnie ostrożnie stosować u młodzieży i młodych dorosłych, jak również u pacjentów nadużywających leków lub substancji psychoaktywnych. Zachować ostrożność u pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby (wskazana jest modyfikacja dawkowania) oraz u pacjentów z powolnym metabolizmem CYP2D6 lub stosujących inhibitory CYP2D6 (ryzyko nasilonego i długotrwałego działania dekstrometorfanu, ryzyko nasilenia toksyczności). Ze względu na zawartość laktozy, nie stosować leku u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Rzadko: lekka senność, zawroty głowy, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Częstość nieznana: skórne reakcje alergiczne (takie jak: wysypka ze świądem, pokrzywka, trwałe wykwity polekowe), obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, reakcja anafilaktyczna, zaburzenia psychotyczne (w tym omamy i splątanie), dystonia (zwłaszcza u dzieci), objawy neurologiczne (w tym: senność, zawroty głowy pochodzenia obwodowego lub ośrodkowego, uczucie pustki w głowie, zmęczenie, niewyraźna mowa, oczopląs).

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy dekstrometorfan przenika do mleka kobiecego - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek stosowany w dawkach terapeutycznych nie ogranicza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; stosowany w dawkach większych niż zalecane działa hamująco na OUN.

Interakcje

Nie stosować równocześnie z inhibitorami MAO, a także w ciągu 14 dni po ich odstawieniu (ryzyko wystąpienia objawów ze OUN, takich jak: zawroty głowy, pobudzenie, znaczne podwyższenie temperatury ciała, nudności, drżenie mięśni, nadciśnienie). W czasie leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych (dekstrometorfan nasila hamujący wpływ alkoholu na OUN). Dekstrometorfan jest metabolizowany przez CYP2D6 i ulega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia. Silne inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna, chinidyna, terbinafina, amiodaron, flekainid, propafenon, sertralina, bupropion, metadon, cynakalcet, haloperydol, perfenazyna, tiorydazyna) mogą istotnie zwiększać stężenie dekstrometorfanu we krwi, nasilając jego toksyczność (może wystąpić: pobudzenie, dezorientacja, drżenie, bezsenność, biegunka i depresja oddechowa), ponadto zwiększa się ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego - w przypadku konieczności jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 i dekstrometorfanu pacjenta należy monitorować, konieczne może być zmniejszenie dawki dekstrometorfanu.

Cena

Acodin, cena 100% 11.93 zł

Preparat zawiera substancję: Dextromethorphan hydrobromide

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."