Acidum folicum Richter

1 tabl. zawiera 5 mg lub 15 mg kwasu foliowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Acidum folicum Richter 30 szt., tabl.

Folic acid

5.88 zł 2019-04-05

Działanie

Kwas foliowy pełni rolę koenzymu w procesie biosyntezy zasad purynowych i pirymidynowych, niezbędnych do syntezy DNA i RNA. W organizmie przekształcany jest do kwasu folinowego (FH4), właściwej substancji aktywnej, która ma zastosowanie kliniczne w przypadkach zahamowania aktywności reduktazy dihydrofolianowej podczas leczenia antymetabolitami kwasu foliowego (metotreksat). Kwas foliowy z kobalaminą i fosforanem pirydoksalu uczestniczy w metabolizmie homocysteiny, gdzie kwas foliowy odgrywa rolę donora grupy metylowej dla homocysteiny podczas jej przekształcenia w metioninę i w efekcie obniża stężenie homocysteiny we krwi (jest ona niezależnym czynnikiem ryzyka występowania chorób układu krążenia, związanych z miażdżycą). Zwiększenie podaży kwasu foliowego, dostarczanego w diecie i w postaci produktów leczniczych, w okresie co najmniej 1 miesiąca przed spodziewanym zapłodnieniem i w I trymestrze ciąży jest uznanym elementem profilaktyki wad cewy nerwowej u płodu. W około 70-80% wchłania się w dwunastnicy i jelicie czczym. Największe stężenie w osoczu osiągane jest po 2-3 h od podania. Kwas foliowy luźno wiąże się z albuminami osocza w około 70%. Magazynowany jest w organizmie (głównie w wątrobie) w postaci folianów. T0,5 w osoczu wynosi około 3,5 h. Wydalany jest w 80% z moczem. Zapotrzebowanie dobowe na kwas foliowy u dorosłego człowieka wynosi ok. 400 µg/ dobę. U kobiet w ciąży i karmiących piersią, u chorych przewlekle oraz u alkoholików zapotrzebowanie na kwas foliowy może być 2-krotnie większe.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 10-45 mg na dobę; dawka uzupełniająca rezerwy tkankowe: 10-20 mg. W niedokrwistości megaloblastycznej: 10-20 mg na dobę przez 14-21 dni, do czasu uzyskania poprawy hematologicznej, następnie dawki podtrzymujące do 10 mg na dobę. W niedokrwistości hemolitycznej: 5 mg na dobę lub, co tydzień, w zależności od diety i nasilenia hemolizy. Dzieci: 5-15 mg na dobę w zależności od wskazań. Czas trwania leczenia ustala się na podstawie reakcji chorego i wyników badań laboratoryjnych. Sposób podania. Dawki dobowe większe niż 15 mg należy przyjmować w 2-3 dawkach podzielonych.

Wskazania

Profilaktyka i leczenie niedoboru kwasu foliowego w organizmie w następujących stanach i jednostkach chorobowych: przewlekłe choroby związane z hemolizą krwi (talasemie, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, zimnica), niedokrwistość megaloblastyczna, przewlekłe niedożywienie, alkoholizm, u chorych dializowanych oraz u chorych przyjmujących niektóre leki (barbiturany, prymidon, cyklosporyna, sulfasalazyna, trimetoprim), u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niektóre choroby nowotworowe.

Środki ostrożności

Kwas foliowy częściowo koryguje objawy hematologiczne zależne od niedoboru witaminy B12, może jednak nasilić objawy neurologiczne. Przed podaniem leku należy przeprowadzić dokładną diagnostykę w kierunku niedoboru witaminy B12, a w przypadkach wątpliwych bezpieczniej jest podać obie witaminy jednocześnie. W przypadku potwierdzenia rozpoznania niedokrwistości megaloblastycznej związanej z niedoborem witaminy B12 (w tym również typu Addisona – Biermera) kwas foliowy należy stosować ostrożnie i równocześnie należy podawać witaminę B12. W przypadku stosowania kwasu foliowego u chorych leczonych środkami przeciwdrgawkowymi, należy monitorować ich stężenie we krwi; istnieje ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych. Należy okresowo wykonywać badania krwi, w celu oceny skuteczności zastosowanego leczenia.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd). Rzadko: gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka, brak łaknienia, trudności w zasypianiu, senność, nadmierna pobudliwość nerwowa, depresja. Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli. Częstość nieznana: reakcja anafilaktyczna.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią. Podawanie preparatu w okresie przed zajściem w ciążę i podczas pierwszych tygodni ciąży zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej u płodu.

Uwagi

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Doustne środki antykoncepcyjne (estrogeny), preparaty przeciwgruźlicze, etanol i żywice jonowymienne stosowane w hiperlipidemii mogą zmniejszać skuteczność preparatu na skutek zwiększonego metabolizmu lub zmniejszonego wchłaniania. Antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy, trimetoprim, pirymetamina, sulfasalazyna) oraz preparaty przeciwnowotworowe (metotreksat) powodują zaburzenie procesu przekształcania kwasu foliowego do jego postaci biologicznie czynnej (kwas tetrahydrofoliowy) poprzez konkurencyjne blokowanie reduktazy dihydrofolianowej, przez co mogą zmniejszać skuteczność preparatu. Kwas foliowy może wpływać na działanie preparatów przeciwdrgawkowych (fenobarbital, fenytoina, prymidon), normalizując (zwiększając) szybkość metabolizmu tych preparatów uprzednio obniżoną na skutek jego niedoboru. Konieczne jest monitorowanie stężenia tych preparatów we krwi i ewentualne zwiększenie dawki, w celu uniknięcia napadów padaczki.

Cena

Acidum folicum Richter, cena 100% 5.88 zł

Preparat zawiera substancję: Folic acid

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."