Acatar Acti-Tabs

1 tabl. zawiera 60 mg chlorowodorku pseudoefedryny i 2,5 mg chlorowodorku triprolidyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Acatar Acti-Tabs 12 szt., tabl.

Pseudoephedrine hydrochloride,

Triprolidine hydrochloride

15.42 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat złożony, połączenie sympatykomimetyku (pseudoefedryna) z lekiem przeciwhistaminowym (triprolidyna). Pseudoefedryna pobudza receptory α-adrenergiczne zlokalizowane w mięśniach gładkich tętniczek oporowych i zatok żylnych błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W wyniku tego następuje ich skurcz i zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej, co w rezultacie powoduje zmniejszenie jej obrzęku i zmniejszenie uczucia zatkanego nosa. Działanie terapeutyczne pseudoefedryny występuje 15-30 min po podaniu doustnym i utrzymuje się przez przynajmniej 4 h. Triprolidyna w sposób kompetycyjny i odwracalny blokuje receptory histaminowe. Powoduje to zahamowanie działania histaminy na receptor typu H1 i w rezultacie zmniejszenie objawów alergii. Pseudoefedryna szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax występuje po ok. 2 h (1,5-2,4 h) od podania. Od 10-30% podanej dawki jest metabolizowane w wątrobie do norpseudoefedryny, która wykazuje również działanie sympatykomimetyczne. Pozostała część dawki jest wydalana w postaci niezmienionej z moczem. T0,5 pseudoefedryny zależy od pH moczu i wynosi 9-16 h dla pH 5,5-6,0. Jeśli mocz jest zasadowy, T0,5 pseudoefedryny może ulec wydłużeniu do 50 h, natomiast w przypadkach znacznego zakwaszenia moczu okres ten może ulec skróceniu do 1,5 h. Metabolitem pseudoefedryny jest norpseudoefedryna. Triprolidyna po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax występuje po ok. 2 h. Triprolidyna jest metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie w postaci metabolitów z moczem. T0,5 wynosi 2,1-5 h (średnio ok. 3,2 h).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabl. co 6-8 h. Nie należy stosować dawki większej niż 4 tabl. na dobę. Jeżeli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Wskazania

Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, wyciek wydzieliny z nosa (katar), uczucie zatkanego nosa oraz kichanie, występujących w przeziębieniu i grypie. Lek może być także stosowany doraźnie w przypadkach alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) oraz w naczynioruchowym obrzęku błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tyg. po ich odstawieniu. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Niestabilna choroba niedokrwienna serca. Stosowanie innych leków zawierających pseudoefedrynę lub leki antyhistaminowe. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ciężka niewydolność wątroby i nerek. Ciąża i okres karmienia piersią. Lek przeciwbakteryjny furazolidon powoduje zależne od dawki działanie hamujące aktywność MAO; mimo że nie opisano przypadków przełomu nadciśnieniowego nie należy jednocześnie stosować furazolidonu i preparatu.

Środki ostrożności

Podczas stosowania leku należy unikać spożywania alkoholu lub przyjmowania leków działających sedatywnie. Ze względu na zawartość pseudoefedryny nie należy stosować preparatu bez porozumienia z lekarzem u osób z cukrzycą, zaburzeniami rytmu serca, nadczynnością tarczycy, chorobą serca, z nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy, ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym, z zaburzeniami odpływu moczu, np. spowodowanymi przerostem gruczołu krokowego lub zwężeniem szyi pęcherza moczowego. Ze względu na zawartość triprolidyny ostrożnie stosować lek u osób ze zwężeniem odźwiernika, jaskrą ostrą zamykającego się kąta, padaczką, astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, niewydolnością nerek, niewydolnością wątroby. Osoby w podeszłym wieku mogą wykazywać większą wrażliwość na sedacyjne działanie triprolidyny. Mimo, że u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem krwi pseudoefedryna praktycznie nie wykazuje działania hipertensyjnego, nie należy stosować preparatu bez porozumienia z lekarzem u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki pobudzające układ współczulny, takie jak: leki zwężające naczynia krwionośne błon śluzowych, leki hamujące łaknienie oraz leki psychotropowe o działaniu podobnym do amfetaminy. W takich przypadkach przed zaleceniem stosowania preparatu należy ocenić wpływ pojedynczej dawki preparatu na ciśnienie tętnicze krwi. Po zastosowaniu preparatów zawierających pseudoefedrynę mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP). Ostra osutka krostkowa może wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni leczenia, razem z gorączką oraz licznymi, małymi, zwykle niepęcherzykowymi krostkami pojawiającymi się na obrzmiałych zmianach rumieniowych i głównie umiejscowionymi w zgięciach skóry, na tułowiu i na kończynach górnych; pacjentów należy uważnie obserwować. Jeśli wystąpią takie objawy, jak gorączka, rumień lub pojawienie się licznych niewielkich krostek, należy odstawić lek i, jeśli to konieczne, wdrożyć odpowiednie leczenie. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Częstość nieznana: omamy; senność, zaburzenia snu; przyspieszona czynność serca (tachykardia); nadciśnienie tętnicze; uczucie suchości w jamie ustnej, nosie i gardle; wysypka, niekiedy ze świądem; ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP); zatrzymanie moczu (głównie u mężczyzn, którzy otrzymywali pseudoefedrynę; w takich przypadkach ważnym czynnikiem predysponującym może być powiększenie gruczołu krokowego).

Ciąża i laktacja

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi

Pacjenci stosujący lek nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, ponieważ preparat może powodować senność.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie preparatu z lekami pobudzającymi układ współczulny, takimi jak: leki zwężające naczynia krwionośne błon śluzowych, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki hamujące łaknienie, leki psychotropowe o działaniu podobnym do amfetaminy, lub z inhibitorami MAO, które zaburzają przemianę amin pobudzających układ współczulny, może niekiedy powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Triprolidyna może nasilać działanie alkoholu etylowego. Pseudoefedryna może częściowo zmniejszyć działanie hipotensyjne leków, które zaburzają czynność układu współczulnego, takich jak: bretylium, betanidyna, guanetydyna, debryzochina, metyldopa, leki blokujące receptory α- i β-adrenergiczne.

Cena

Acatar Acti-Tabs, cena 100% 15.42 zł

Preparat zawiera substancję: Pseudoephedrine hydrochloride, Triprolidine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."