Zmiana wielkości etatu: jaka podstawa naliczania zasiłku macierzyńskiego? [Porada eksperta]

Przemysław Gogojewicz

Zwracam się z prośbą o przeanalizowanie nietypowego przypadku. Do 31 sierpnia 2014 r. byłam pracownikiem etatowym, od 1 września miałam przejść na pół etatu, na co wyraziłam zgodę. W sierpniu trafiłam do szpitala i od tego czasu miałam zwolnienie lekarskie do końca ciąży (listopad). Mimo zmiany wymiaru czasu pracy otrzymywałam zasiłek chorobowy wyliczony na podstawie wynagrodzenia za pracę na pełen etat na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dziecko urodziło się w listopadzie. W jaki sposób powinien być naliczany zasiłek macierzyński? Na podstawie art. 40 (w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy) czy też na podstawie art. 43 (pomiędzy okresami pobierania zasiłków nie było przerwy).

Najnowsze artykuły