ZESPÓŁ PREEKSCYTACJI – zaburzenie przewodzenia serca

Natasza Socha-Chyrzyński

Zespół preekscytacji lub zespół Wolffa-Parkinsona-White (WPW) występuje wtedy, gdy impuls elektryczny w sercu szerzy się bezpośrednio z przedsionków na komory z pominięciem węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hissa, a przez pęczek dodatkowy. Może to powodować groźne arytmie.

Najnowsze artykuły