Wyjazd nauczyciela do sanatorium w czasie roku szkolnego a zwolnienie lekarskie [Porada eksperta]

Przemysław Gogojewicz

Mam 63 lata. Jestem nauczycielem-pedagogiem i wicedyrektorem. Pobieram emeryturę (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22.11.2012), nie rozwiązałam stosunku pracy - nie musiałam, czynnie pracuję. Mam dostać sanatorium w październiku. Czy mogę jechać w ramach L-4, gdyż nie mam prawa do urlopu zdrowotnego?

Najnowsze artykuły