Wyjazd do sanatorium nauczyciela emeryta [Porada eksperta]

Przemysław Gogojewicz

Jestem nauczycielem emerytem. Nie rozwiązywałam stosunku pracy. Mam dostać sanatorium w czasie roku szkolnego. Nie mam urlopu, nie mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego. Czy mogę pojechać do sanatorium w ramach L4? Rozmawiałam z NFZ, który skierował mnie do ZUS-u. W ZUS-ie poinformowano mnie, że jest to kompetencja lekarza, który wystawił wniosek do sanatorium. Sanatorium trwa 21 dni i zasiłek pokrywa zakład pracy, a nie ZUS. ZUS wypłaca zasiłek chorobowy powyżej 30 dni.