USG Dopplera (badanie dopplerowskie) wykrywa zmiany w żyłach i tętnicach

USG Dopplera to badanie służące do jak najwcześniejszego wykrywania nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, które w konsekwencji mogą prowadzić do do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej.

Najnowsze artykuły