Transfuzja krwi: jak przetacza się krew?

Monika Majewska

Transfuzja krwi to zabieg, który wykonuje się tylko w uzasadnionych przypadkach. O przetoczeniu krwi decyduje lekarz, pod opieką którego znajduje się pacjent. Aby bezpiecznie przetoczyć choremu krew, należy przestrzegać wszystkich zasad postępowania przy tego typu zabiegach. Sprawdź, jak przetacza się krew i ile trwa transfuzja krwi.

Najnowsze artykuły