Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590

Magdalena Gajda

800 190 590 - obecnie numer infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta (BRPP), od 13 listopada 2018 będzie wspólnym numerem i Biura i wszystkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe call center będzie działać pod nazwą Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Najnowsze artykuły