Skale Jakości Snu

Monika Majewska

Skale Jakości Snu są wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń snu. W celu oceny jakości snu można wykorzystać autorską skalę, jednak często wykorzystuje się Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI).

Najnowsze artykuły