Seplenienie litery C u dorosłego [Porada eksperta]

Katarzyna Bąkowicz

Piszę w związku z problemem z seplenieniem. Największy problem stwarza mi litera C. Wymawiam ją sepleniąc jak dziecko i nie wiem, co z tym zrobić.