Ospa wietrzna w ciąży. Jakie zagrożenia dla matki i płodu niesie ze sobą ospa wietrzna w ciąży?

Agnieszka Paculanka

Ospa wietrzna w ciąży niesie ze sobą zagrożenie zarówno dla kobiety w ciąży jak i płodu. Najpoważniejszym powikłaniem u kobiety w ciąży chorej na ospę jest zapalenie płuc, przy czym śmiertelność dochodzi 2 procent. U dziecka może wystąpić wrodzony zespół ospy wietrznej. Jakie zagrożenia dla matki i płodu niesie ze sobą ospa wietrzna w ciąży?