Osad w moczu - kiedy się badać, jak oceniać wyniki?

Anna Jarosz

Osad w moczu jest jednym z parametrów badania ogólnego moczu. Pozwala wykryć w moczu nie tylko obecność, ale i ilość nabłonków, wałeczków, leukocytów, erytrocytów, składników mineralnych, a także stwierdzić, czy w układzie moczowym obecne są drobnoustroje.

Najnowsze artykuły