Oparzenia: rodzaje, stopnie oparzeń i ich charakterystyka. Kiedy oparzenie zagraża życiu?

Oparzenia to uszkodzenia tkanek skóry pod wpływem wysokiej temperatury. Do oparzenia może dojść w wyniku polania wrzątkiem, działania na skórę środków chemicznych, promieni słonecznych czy porażenia prądem lub piorunem. Sprawdź, jakie są rodzaje i stopnie oparzeń ciała. Jak wygląda klasyfikacja oparzeń skóry?

Najnowsze artykuły