Niedotlenienie mózgu - objawy, przyczyny, leczenie

Monika Majewska

Niedotlenienie mózgu może wynikać z zaburzeń pracy układów: oddechowego, krwionośnego lub nerwowego. Te trzy układy są w swoich funkcjach tak silnie ze sobą powiązane, że ustanie lub chociażby krótkotrwały problem jednego z nich powoduje w krótkim czasie ustanie lub zaburzenia dwóch pozostałych. Niedotlenienie mózgu jest stanem zagrożenia życia, w związku z tym wymaga natychmiastowej pomocy. Jakie mogą być przyczyny niedotlenienia mózgu? Jak przebiega leczenie?

Najnowsze artykuły