Mikrobiota. Wpływ bakterii jelitowych na organizm

Mikrobiota jelitowa to wszystkie mikroorganizmy bytujące w jelicie grubym. Spośród nich najlepiej rozpoznane są bakterie, których u zdrowego człowieka występuje ponad 1000 gatunków. Skład i liczebność mikrobioty są ściśle powiązane ze zdrowiem, nastrojem i funkcjonowaniem mózgu. Dowiedz się, jaki wpływ na organizm mają bakterie jelitowe.

Najnowsze artykuły