Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona (MSOzChP)

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona (MSOzChP) to organizacja społeczna, zrzeszająca chorych oraz ich rodziny. Stowarzyszenie służy pomocą nie tylko chorym z parkinsonem należącym to stowarzyszenia, ale również chorym, z terenu całego kraju, które nawiążą kontakt, na równi z członkami MSOzChP. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Najnowsze artykuły