Logopeda: czym się zajmuje? Jak znaleźć dobrego logopedę dla dziecka?

Joanna Soboń, neurologopeda

Logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. Pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Logopeda musi mieć gruntowną wiedzę z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Przeczytaj, czym się zajmuje logopeda i jak znaleźć dobrego logopedę dla dziecka!