Leki przeciwwymiotne - rodzaje i sposób działania

Karolina Nowak

Leki przeciwwymiotne (leki antyemetyczne, antyemetyki) - jak sama nazwa wskazuje, są to leki stosowane przeciw wymiotom i nudnościom. Wykorzystuje się je m.in. w leczeniu choroby lokomocyjnej. Równie często podaje się je, aby przeciwdziałać skutkom ubocznym, jakie mogą wystąpić po przyjęciu opioidowych środków znieczulających, po znieczuleniu ogólnym oraz po chemioterapii w chorobach nowotworowych.