Koronawirus: co zawiera ustawa w sprawie koronawirusa?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych już obowiązuje. Ponieważ może wpłynąć również na twoje życie, warto wiedzieć, jakie zapisy i regulacje zawiera.