Karcenogeneza, czyli nowotworzenie

mgr farmacji Sara Janowska

Karcenogeneza, inaczej nazywana nowotworzeniem, to złożony proces prowadzący do powstania zmiany nowotworowej. Zmiany które zachodzą w komórce w jego trakcie wynikają z szeregu sumujących się mutacji, czyli uszkodzeń DNA. W ich wyniku dochodzi do niekontrolowanych podziałów prowadzących do powstania choroby nowotworowej. Jak przebiega proces karcenogenezy? Jakie czynniki odpowiadają za jego rozpoczęcie?

Najnowsze artykuły