Granulocyty: funkcje i normy

lek. Maciej Grymuza

Granulocyty to najliczniejsza grupa krwinek białych, czyli leukocytów, które odpowiadają za odporność naszego organizmu. Granulocyty dzielą się na neutrofile, bazofile i eozynofile. Podstawowym badaniem, z którego dowiedzieć się można o całkowitej ilości leukocytów jest morfologia krwi, bardziej szczegółowa jest natomiast morfologia krwi z rozmazem. Jaka dokładnie jest funkcja granulocytów i o czym świadczą zmiany ich ilości?