Goleń - co to jest? Przyczyny bólu goleni

Goleń stanowi element kończyny dolnej, znajdujący się w jej dolnej części pomiędzy stawem skokowym i kolanowym. Składa się ona zarówno z kości – piszczelowej i strzałkowej, jak i całego zespołu mięśni. Ból goleni może być następstwem przeciążenia, urazu lub w skrajnych przypadkach - złamania. Bywa jednak, że utrzymujący się ból goleni jest objawem raka kości.

Najnowsze artykuły