Dostępne metody leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora NIGRiR ds. klinicznych

Ostatnie lata badań nad RZS udowodniły, że skuteczność stosowanego leczenia bez względu na rodzaj leku, uzależniona jest od długości trwania choroby. Dla RZS stworzono pojęcie tzw. okna terapeutycznego tzn. czasu, w którym zastosowanie leczenia daje choremu największe szanse na osiągnięcie remisji, czyli całkowitego zahamowania postępu choroby, a co za tym idzie utrzymanie pełnej sprawności. Czas ten został zdefiniowany na 12 tygodni. Jak skutecznie leczy się reumatoidalne zapalenie stawów?

Najnowsze artykuły