Apel Towarzystwa „J-elita” do orzeczników

Materiały prasowe

Apel środowiska chorych na nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) i Towarzystwa „J-elita” powstał dlatego, że orzecznicy miejskich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności często bagatelizują objawy ich choroby. Tymczasem osoby z NZJ, które zostaną uznane za w pełni zdolne do samodzielnej egzystencji nie mogą korzystać z uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Dla pacjentów z NZJ oznacza to ograniczenie lub brak możliwości rehabilitacji i zdobycia pracy adekwatnej do ich stanu zdrowia.