Redakcja miesięcznika

2018-09-18 10:15

Kontakt do redakcji miesięcznika "Zdrowie"

Skład redakcji:

Redaktor naczelna:
Marta Radzik-Maj
tel. 22 59 05 391

Sekretarz redakcji:
Agnieszka Roszkowska
tel. 22 59 05 454

Zespół redakcyjny:
Joanna Anczura
tel. 22 59 05 142

Joanna Karwat
tel. 22 59 05 437

Fotoedycja:
Anna Olchowik

Graficy:
Dorota Ostrowska

Adres redakcji:
Miesięcznik ZDROWIE
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel. 22 59 05 000, 22 59 05 001
faks 22 59 05 455
zdrowie@grupazpr.pl

Informacje o konkursach:

recepcja@grupazpr.pl

tel. 22 59 05 102