Redakcja miesięcznika

2018-09-18 10:15

Kontakt do redakcji miesięcznika "Zdrowie"

Skład redakcji


Redaktor naczelna:
Marta Radzik-Maj
tel. 22 59 05 391


Zastępca redaktor naczelnej:
Justyna Nowicka
tel. 22 59 05 107


Kierownik działu medycznego:
Anna Jarosz
tel. 22 59 05 434


Adres redakcji:
Miesięcznik ZDROWIE
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel. 22 59 05 000, 22 59 05 001
faks 22 59 05 455
zdrowie@grupazpr.pl


Zespół redakcyjny:
Aneta Grabowska
tel. 22 59 05 437

Joanna Anczura
tel. 22 59 05 142
janczura@grupazpr.pl

Joanna Karwat
tel. 22 59 05 437
jkarwat@grupazpr.pl

Informacje o konkursach:

recepcja@grupazpr.pl

tel. 22 59 05 102


Fotoedycja:
Anna Olchowik
tel. 22 59 05 273


Graficy:
Dorota Ostrowska