Lek. Albert Jeznach, Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu, Warszawa