Grzegorz Prasałek, lekarz epidemiolog, Radomski Szpital Specjalistyczny