dr n. med. Grzegorz Krasowski, chirurg z oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu