dr inż. Renata Kazimierczak, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie