Barbara Tuchowska, mgr. farmacji w trakcie praktyk zawodowych

Barbara Tuchowska, mgr. farmacji w trakcie praktyk zawodowych

Studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Farmacja, odbywająca 6 miesięczne praktyki zawodowe uprawniające do nabycia prawa do wykonywania zawodu magistra farmacji. Na studiach ukończyłam blok przedmiotów fakultatywnych – farmacja kliniczna i w tym kierunku chciałabym się dalej rozwijać poprzez promowanie szeroko rozumianej opieki farmaceutycznej. Chciałabym, aby moje teksty były przydatne nie tylko dla pracowników branży medycznych, ale przede wszystkim dla pacjentów poszukujących pomocy w serwisach internetowych. W czasach wszechobecnej dezinformacji spowodowanej ogromnymi zasobami znajdującymi się w internecie, niezwykle ważne jest zapewnienie pacjentom merytorycznego wsparcia na stronach godnych zaufania tworzonych we współpracy ze specjalistami.