30-lecie Wiosek Dziecięcych SOS w Polsce. Jak pomóc potrzebującym dzieciom?

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga opuszczonym i osieroconym dzieciom w ponad 130 krajach na całym świecie. W Polsce Wioski obchodzą 30-lecie działalności, w związku z tym prowadzą ogólnopolską akcję, która ma na celu zebranie funduszy na wsparcie usamodzielniających się podopiecznych organizacji. Dzieciom można pomóc na wiele sposobów: bezpośrednio – opiekując się nimi w SOS Wioskach Dziecięcych jako Rodzic SOS lub wpłacając darowiznę.

Historia SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce sięga 1984 roku, kiedy to powstała pierwsza Wioska w Biłgoraju. W ciągu trzech dekad aż trzy pokolenia porzuconych i osieroconych dzieci znalazły tam dom pełen miłości. W tym powstały także kolejne trzy wioski: w Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, w których schronienie znalazły najbardziej potrzebujące dzieci. Setki z nich to już samodzielni dorośli, którzy założyli własne rodziny, odnieśli zawodowe sukcesy. Ich historie są różne, ale wszyscy przebyli długą drogę, niosąc ciężki bagaż doświadczeń. Teraz jednogłośnie mówią, że Wioski SOS odegrały w ich życiu kluczową rolę, a Mamy SOS wychowały ich na szczęśliwych i samodzielnych ludzi.

To ci się przyda

To ci się przyda

Jedną z Mam SOS jest pani Bożena Śliwińska, która tak mówi o swojej pracy w Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju:

„Przed podjęciem pracy w Wiosce Dziecięcej byłam nauczycielką, pedagogiem i terapeutą w szkole - ponad 20 lat. Miałam swoją rodzinę, troje dzieci, które dorastały, wyjeżdżały z domu na stancje, do akademików. Gdy stanęła przede mną perspektywa codziennego powrotu z pracy do pustego domu, poczułam pewien rodzaj niedosytu w roli opiekunki, matki. Gdzieś w głębi drzemał potencjał i nie chciałam, aby pozostał bezużyteczny. Myśl o Wiosce Dziecięcej pojawiła się jak olśnienie, nagle. Na stronie internetowej Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce odszukałam informacje o pracy Matki SOS. Nie musiałam się zastanawiać długo, to było to. I tak stałam się Matką SOS ósemki dzieci w wieku od 4 do 14 lat. To liczna rodzina, szczególnie dla jedynaczki.

Przyzwyczajamy się wciąż do siebie, to się chyba nie skończy, bo dzieci zmieniają się na tyle szybko, że te przyzwyczajenia wciąż wymagają modyfikacji. Upływ czasu rejestruję przeglądając przykrótką odzież dzieci, fotografie i wspominając wyleczone już wady wymowy najmłodszych pociech. Kacperek od dawna wymawia głoski „k” „g”, a my wszyscy w żartobliwym nastroju mówimy do jego sióstr: „Nitola”,”Dadmarka”. Czas płynie tutaj szybko, w takim ruchu, w takiej ilości spraw - samych ważnych.

Największym wyzwaniem jest poranek. Dzień zaczynamy przed godziną siódmą. Wybudzenie ze snu licznej gromadki, dopilnowanie śniadania, właściwego ubioru, porannej toalety oraz wyprawienie do szkół i przedszkola stawia na nogi lepiej niż espresso. Po czym następuje jedyny moment, gdy dom pustoszeje i jedyny, który przy dobrej organizacji można wygospodarować na własne sprawy. Wystarczy też czasu na zakupy, załatwianie spraw służbowych, wizyt w szkołach, ośrodkach zdrowia, sklepach itp.

Gdy dzieci wracają do domu, czekam na nie wraz z Asystentem naszej rodziny - Ciocią SOS, dzięki której mam wsparcie w tym, co zdaje się niekiedy być monotonne, prozaiczne, a co jest podstawą życia w wioskowej rodzinie. Nasze codzienne zajęcia to pomoc w lekcjach, posiłek, rozmowy, zabawy, sprzątanie, pranie, zakupy, jak w każdym domu. Dbamy, aby dzieci uczestniczyły we wszystkich pracach domowych, aby nauczyły się tego wszystkiego, co w życiu, rodzinie i domu jest potrzebne.

Problemy? Też są... Bo są częścią natury ludzkiej. W Wiosce mamy ten komfort, że nie jesteśmy z nimi pozostawieni sami sobie. Kiedy tego potrzebuję, zawsze dostanę pomoc, poradę, wsparcie. W wiosce pracuje pedagog, psycholog, to oni pomagają mi w trudnych chwilach. Zawsze znajdzie się ktoś, kto jest przy mnie, każda Matka SOS wnosi coś w życie mojej rodziny, każda jest pomocna, gdy tej pomocy potrzebuję, służy radą, wsparciem. Gdy sytuacja jest trudna, czuje się szczególny rodzaj wspólnoty, solidarności.

Dziś mogę stwierdzić, że podjęłam dobrą decyzję. Moje własne dzieci widzą sens i wartość tego, co robię, wspierają mnie, doceniają. Odwiedzają nie tylko swoją mamę, ale i wioskowe rodzeństwo. Niekiedy jest nas tak dużo, że do posiłku istnieje potrzeba rozsunięcia stołu, który na co dzień ma długość 2,5 m i okazuje się zbyt mały.

Nigdy nie myślałam, że będę miała tak liczną rodzinę. I nigdy nie myślałam, że to może być źródło radości, jakiej nie da nic innego”.

Jak pomóc Wioskom Dziecięcym? Jak zostać Rodzicem SOS?

Niestety takich mam jak pani Bożena wciąż brakuje. Dlatego Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce poszukuje osób samotnych lub małżeństw z minimum 5-letnim stażem (jest możliwość ewentualnego wliczenia stażu przedmałżeńskiego), które chciałyby stworzyć w SOS Wiosce Dziecięcej rodzinę dla opuszczonych dzieci, osób, które są gotowe na duże zmiany w swoim życiu i wieloletnie zaangażowanie się w pracę na rzecz dzieci w Stowarzyszeniu. Kandydaci muszą mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne, fizyczne i być gotowe na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy, umiejętności w zakresie wychowania oraz wspierania rozwoju dzieci.

Rekrutacja Rodziców SOS składa się z kilku etapów. Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający podstawowe wymagania są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną do Biura Krajowego Stowarzyszenia w Warszawie. Jeśli otrzymają pozytywną rekomendację pracowników Działu Personalnego i Administracji (po przeprowadzeniu testów i wywiadu psychologicznego) kierowani są na minimum tygodniowy wolontariat do wybranej (jednej z czterech) SOS Wioski Dziecięcej, podczas którego oceniane jest m.in. ich zaangażowanie, kontakt z dziećmi, Rodzicami SOS i innymi pracownikami Wioski, umiejętności pracy zespołowej itp.

Po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora SOS Wioski Dziecięcej kandydaci są zapraszani do Biura Krajowego na drugą rozmowę kwalifikacyjną (wywiad pogłębiony, genogram), po której odbywają min. trzymiesięczny staż w jednej z SOS Wiosek Dziecięcych. Aby móc samodzielnie tworzyć dom pełen miłości dla powierzonych dzieci, uczestniczą także w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie, kończą też kurs dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (PRIDE lub inny).

Wymagania wobec kandydata na Rodzica SOS są następujące:

 • motywacja do pracy z dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na sprawowanie opieki nad dziećmi,
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • kandydat nie może być (i nigdy nie mógł być) pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego) i dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej (zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r.),
 • kandydatem może być osoba bezdzietna/ małżeństwo bezdzietne lub posiadająca/e jedno dziecko własne bądź przysposobione zamieszkujące z rodzicem/ami; osoba bezdzietna/ małżeństwo posiadająca/e dzieci usamodzielnione, nie zamieszkujące z rodzicami,
 • wiek pozwalający na wychowanie minimum jednego pokolenia dzieci przyjętych, minimum 15 lat do wieku emerytalnego w przypadku tworzenia nowej Rodziny SOS.

Dodatkowe atuty brane pod uwagę przy rekrutacji do Wioski Dziecięcej:

 • ukończone szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (np. kurs PRIDE lub inny rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • wykształcenie o profilu pedagogicznym,
 • umiejętność adaptacji i pracy zespołowej,
 • samodzielność i inicjatywa.

Zakres zadań Rodzica SOS Wioski Dziecięcej:

 • wychowanie i opieka nad 6-8 powierzonych dzieci,
 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb oraz wspieranie rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego każdego dziecka,
 • dbanie o właściwą edukację, rozwój zainteresowań, wypoczynek i organizację czasu wolnego dzieci.

Kandydat powinien wiedzieć, iż podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem w charakterze Rodzica SOS oznacza zamieszkanie na terenie jednej z SOS Wiosek Dziecięcych (Siedlce, Karlino, Kraśnik, Biłgoraj).

Nie możesz zostać Rodzicem SOS? Złóż darowiznę!

Wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą stronę: www.wioskisos.org - tu również można znaleźć informacje o aktualnych działaniach Stowarzyszenia. Rok 2014 jest szczególny, ponieważ SOS Wioski Dziecięce w Polsce obchodzą swoje 30-lecie. W związku z tym prowadzą ogólnopolską akcję: „Aby stać się dorosłym, najpierw trzeba być dzieckiem”, która ma na celu zebranie funduszy na wsparcie usamodzielniających się podopiecznych organizacji.

Z tej okazji można poznać historie podopiecznych Wiosek, zobaczyć, jak dzięki wysiłkowi i miłości Rodziców SOS, a także wsparciu osób o wielkich sercach stali się takimi ludźmi jakimi są teraz. Dzieciom można pomóc na wiele sposobów: bezpośrednio – opiekując się nimi w SOS Wioskach Dziecięcych jako Rodzic SOS lub wpłacając darowiznę na konto: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683.

Na zdjęciu: Bożena Śliwińska z podopiecznymi SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij print wydrukuj
Zobacz także
Zdjęcia: materiały prasowe

Aktualizacja: 22.12.2016

DlaPacjentow24.pl
Najpopularniejsze artykuły
Pakiet onkologiczny - diabeł tkwi w szczegółach Pakiet onkologiczny - diabeł tkwi w szczegółach

Wprowadzeniu nowego systemu leczenia raka, zwanego pakietem onkologicznym, towarzyszyły szczytne...

więcej

3

Przez kleszcza Sebastian zapadł w śpiączkę. Możesz mu pomóc! Przez kleszcza Sebastian zapadł w śpiączkę. Możesz mu pomóc!

Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM) to choroba, na którą nie ma lekarstwa. Cztery lata temu przekonał...

więcej

2

12 najgroźniejszych bakterii, na które nie działają antybiotyki [LISTA] 12 najgroźniejszych bakterii, na które nie działają antybiotyki [LISTA]

Światowa Organizacja Zdrowia WHO opublikowała listę 12 najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia i...

więcej

1

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty: 5 korzyści dla pacjenta Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty: 5 korzyści dla pacjenta

Obecnie w Polsce fizjoterapeutą może być każdy, nawet osoba po weekendowym kursie. Dlatego powstała...

więcej

1

Znajdź badanie

albo

albo

Alfabetyczny indeks badań

a b c d e f g h i k
l m n o p r s t u v
w z ż
Eksperci

Szansa na ciążę jest, ponieważ prezerwatywa nie ma 100% skuteczności, tym bardziej dziurowa. Nie napisała Pani, jaka była to prezerwatywa, w związku z tym pozwolę sobie na uwagę, że lateksowych...

Zdrowa społeczność

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.